ارسال گزارش به سامانه مردم رسی


متن:
شما می توانید گزارشات خود در موضوعات کشف حجاب، امحای درختان و باغات، گرانفروشی، مشروبات الکلی، احتکار، زمین خواری، سگ گردانی، گزارش وضعیت نمازخانه ها و ... را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
همراه شما: متن خبر:
عکس یا فیلم